• Hotline 0937 182 979 Ms Thu
 • Hotline 0989 929 979 Ms Hương
 • Hotline 0937 799 687 Ms Duyên
 • Hình Ảnh

  HÌNH ẢNH KHU CHUNG

  KHU PHÒNG CHỜ

  HÌNH ẢNH KHU CHUNG

  HÌNH ẢNH KHU CHUNG

  HÌNH ẢNH KHU CHUNG

  HÌNH ẢNH KHU CHUNG

  HÌNH ẢNH KHU CHUNG

  PHÒNG LÀM VIỆC TỪ 2-4 NHÂN VIÊN

  PHÒNG LÀM VIỆC TỪ 5.5TR (~250$)

  PHÒNG LÀM VIỆC TỪ 6.3TR (~280$)

  PHÒNG LÀM VIỆC TỪ 4-6 NHÂN VIÊN

  PHÒNG LÀM VIỆC TỪ 7.8TR (~350$)

  PHÒNG LÀM VIỆC TỪ 4-6 NHÂN VIÊN

  PHÒNG LÀM VIỆC TỪ 4-6 NHÂN VIÊN

  VIET-OFFICE